Am lansat detaliile CAD pentru proiectare și montaj pentru pereți, plafoane, pardoseli

Am lansat detaliile CAD pentru proiectare și montaj pentru pereți, plafoane, pardoseli

Din dorinţa de a împărtăși din experienţa noastră profesională cu cei implicaţi în realizarea construcţiilor și pentru a veni în sprijinul arhitecţilor, constructorilor, dar și al specialiștilor responsabili cu verificarea calităţii lucrărilor de construcţii, am creat două broșuri axate pe detalii de execuţie specifice subansamblurilor nestructurale, realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat, imperios necesare la întocmirea proiectelor de execuţie la faza Detalii de Execuţie (D.D.E.).

Broșurile tratează detaliile de execuţie specifice subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat, în conformitate cu normele de montaj Saint-Gobain Rigips. Detaliile prezentate se pot adapta pentru toate tipurile de plăci Rigips® sau de placări: simplă, dublă sau în triplu strat și/sau structuri: simple, duble-paralele sau duble spate-în-spate, conform Catalogului de Soluţii Rigips.

 

       DETALII PENTRU PEREȚI

 • Racordul pereţilor de gips-carton cu pardoseli, planşee masive și planşee din grinzi de lemn
 • Racordul pereţilor de gips-carton la plafoane cu planşee masive, planşee din grinzi de lemn și planșee cu tablă cutată
 • Racordul între pereţi de gips-carton
 • Racordul pereţilor de gips-carton cu tencuieli uscate (placări uscate), pereţi masivi, stâlpi și grinzi din beton armat sau metal
 • Racorduri de colţ și terminaţii de pereţi de gips-carton
 • Rosturi de dilatare la pereţi de gips-carton
 • Goluri pentru uși, elemente vitrate, străpungeri ale pereţilor de gips-carton
 • Montarea dozelor de instalaţii electrice și a clapetelor de revizie în pereţii de gips-carton etc.

     

       Descarcă broșura

 

        DETALII PENTRU PLAFOANE NEDEMONTABILE & PARDOSELI CU ȘAPĂ USCATĂ RIGIDUR® H

 • Plafoane nedemontabile racordate la pereţi
 • Rosturi de dilatare la plafoane nedemontabile
 • Scafe și ecrane de separare la plafoane nedemontabile de gips-carton
 • Montarea corpurilor de iluminat în plafoane nedemontabile de gips-carton
 • Trape și clapete de revizie cu tencuieli uscate în plafoane nedemontabile de gips-carton
 • Șapă flotantă cu plăci Rigidur® H

     

      Descarcă broșura

Desenele din aceste documente sunt însoţite de o serie de explicaţii tehnice și recomandări de care este important să se ţină cont atât la faza de proiectare, cât și la cea de execuţie, pentru obţinerea unor lucrări de calitate, în conformitate cu cerinţele Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare. 

Detaliile se regăsesc în format editabil (*.dwg și *.dxf) în secţiunea Biblioteca Tehnică > DWG, oferind posibilitatea de a se putea interveni asupra lor și de a le adapta cerinţelor proiectului. Luând în considerare multitudinea soluţiilor pe care Grupul Saint-Gobain le pune la dispoziţia specialiștilor, aceste detalii prezintă soluţia de principiu și fac referire, în primul rând, la sistemele realizate cu plăci din gips-carton.

 

Descarcă detalii în format editabil din secţiunea Biblioteca Tehnică > DWG