Certificări

Compania deține certificări pentru:

 

Sistemul de Management al Calității (conform ISO 9001:2015)

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii, în scopul de a satisface cerințele clienților.

Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica de afaceri de zi cu zi a unei companii confera încredere clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite si cerintele legale si de reglementare,contribuie la eficientizarea activitatii și creșterea productivității, corelate cu asigurarea resurselor necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global. Pentru certificare, se urmaresc:  eficacitatea -  datorata îmbu­nătăţirii continue a proceselor,  imbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnolo­giei, satisfactia clientilor si a angajatilor, existenta unor parteneri certificati ISO 9001, etc.

ISO 9001:2015 introduce termenii de risc și oportunități. Companiile certificate demonstreaza ca au identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau limitării efectelor acestora asupra capacității sistemului de management al calității de a obtine rezultatele dorite.

Certificat SMC 2018 ISO 9001 2015 - română

Certificat SMC 2018 ISO 9001 2015 - English

 

 

Sistemul de Management de Mediu (conform ISO 14001:2015)

Implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015 dovedeşte implicarea companiei in economia si reutilizarea resurselor ecosistemului planetei noastre.

Implementarea unui sistem de management de mediu presupune o preocupare sustinuta de: reducere a utilizarii de materiilor prime si alte resurse, reducere a consumului de energie, creştere a eficienţei utilizării produselor, proceselor şi serviciilor, reducerea costurilor pentru generarea şi eliminarea deşeurilor, utilizarea resurselor regenerabile, promovarea de produse „prietenoase” cu mediul, cu scopul de a proteja mediul.

ISO 14001:2015 aduce cateva modificari, dintre care mentionam: alinierea termenilor de referinta si include planificare si control tinand cont de riscuri, ca parte integranta din auditurile interne.

Certificat SMM 2018 ISO 14001 2015 - română

Certificat SMM 2018 ISO 14001 2015 - English

 

 

Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (conform OHSAS 18001:2007)

Implementând standardul OHSAS 18001, organizaţiile vin în întâmpinarea nevoii de performanţă în sănătatea şi siguranţa in munca angajaţilor din toate locurile de muncă. Un sistem de management pentru sănătate şi securitate in munca ( ocupaţională ) - de exemplu, în conformitate cu standardulOHSAS 18001 - oferă garanţia îndeplinirii preocupărilor din domeniul securităţii in munca şi cerinţele impuse de legislaţia relevantă.

Certificat SMSSO 2017 OHSAS 18001 - română

Certificat SMSSO 2017 OHSAS 18001 - English

 

 

Sistemului de Management Energetic (conform ISO 50001:2011)

SR EN ISO 50001:2011 specifica cerintele pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management al energiei (EnMS), al carui scop este sa creeze posibilitatea ca o organizatie sa urmeze o abordare sistematica pentru a obtine imbunatatirea continua a performantei energetice, care sa includa eficienta energetica, modul de utilizare a energiei si consumul de energie. Implementarea si certificarea unui sistem de management privind energia ajuta compania sa reduca emisia de gaze cu efect de sera (monitorizarea lunara si urmarirea incadrarii in consumurile normate) si sa identifice variabilele care afecteaza folosirea si consumul energiei.

Certificat SMEn 2017 ISO 50001 - română

Certificat SMEn 2017 ISO 50001 - English