Întrebări frecvente

Întrebare

Răspuns

Tema

Auzim zgomotele de la vecinii din apartamentul de deasupra. Cum putem remedia acest lucru?

Ȋn cazul zgomotelor de impact care se transmit din apartamentul situat deasupra, cu precădere cele care se transmit prin părțile masive ale construcției (pași, joaca copiilor, alergat, obiecte căzute pe pardoseală, etc.), planșeul din beton / pereții masivi vor fi izolați, dacă acest lucru este posibil, prin înnoirea pardoselii vecinului în sistem de dală flotantă.

Soluția Rigips® în apartamentul vecinului:

Două straturi (total 2,5 cm) plăci Rigidur® H (şapă uscată) pe un strat de vată minerală rigidă (3-5 cm), cu bandă de etanșare perimetrală, elastică, peste care se aplică stratul final (de uzură al pardoselii) dorit: parchet, mochetă, gresie, etc.

Zgomotele aeriene (voci, muzică, televizor, etc.), transmise prin pereții laterali şi planșeu, în multe situații chiar prin golurile coloanelor verticale de instalații comune (gaze, apă, canalizare menajeră, încălzire, conducte pluviale,  coloane de aerisire-ventilare, etc.) , pot fi reduse prin alte câteva măsuri:

Soluțiile Rigips® în apartamentul propriu sau/şi al vecinului:

Dacă traseele țevilor sunt la vedere, ele se vor acoperi cu măști realizate din plăci de gips-carton (ex. Habito®) montate pe structuri metalice de prindere, dar nu înainte de a etanșa golurile din jurul țevilor, în planșeele de rezistență pe care le străpung, cu un chit elastic, acrilic sau siliconic. Țevile se vor acoperi cu material izolant – vată minerală cu densitate ridicată. Se vor evita găuri pentru prize sau alte aparate electrice în carcasele ghenelor.

Pentru alegerea unei soluții adecvate, specifice proiectului dumneavoastră, vă rugăm să contactați un reprezentant Saint-Gobain la office.rigips@saint-gobain.com sau la telefon (+4) 021 207 57 50 / (+4) 021 207 57 51.

Restabilirea confortului acustic între etaje

Putem realiza o şapă uscată Rigidur® așezată pe rigle de lemn? La ce lungime trebuie distanțate?

Plăcile Rigidur® ce formează şapa uscată nu se așază pe rigle din lemn, ci pe un strat suport continuu realizat din masă de granule de perlit (rocă vulcanică spongioasă, cu densitate scăzută, concasată), în strat de min. 4 cm. Stratul suport din perlit se compactează şi formează un strat termoizolant. Ȋn cazul unui planșeu din lemn, se așază o barieră de vapori din folie de polietilenă sub stratul de perlit. Ȋn cazul unui pod ce se transformă în mansardă locuibilă, șapa uscată astfel obținută poate primi orice fel de finisaj de pardoseală.

Realizarea unei şape uscate în pod transformat în mansardă locuibilă

Placa din ciment Aquaroc® poate fi lăsată aparentă atunci când o folosim la exterior?

Având mici variații de culoare, marcajul ei fiind aplicat chiar pe fața vizibilă a plăcii, recomandăm sa fie finisată* atunci când este utilizată la fațadă.

*Pentru finisarea suprafețelor expuse se va cere consultanță reprezentanților tehnici ai diviziei Rigips.   

Finisarea plăcilor din ciment când închid o fațadă

Cât timp durează efectul Activ’Air® de reducere a concentrației de formaldehidă?

Parte din conceptul Multi Confort Saint-Gobain, tehnologia inovatoare Activ’Air® a fost dezvoltată să acționeze, prin substanța activă din miezul de gips al plăcilor, timp de cca 50 ani (practic durata de viaţă a construcției), respectând recomandările de finisaj ale furnizorului. Exemplu: gleturi pe bază de ipsos şi vopseluri pe bază de apă, tapet din hârtie care permite trecerea aerului, etc.  

Pereți sau plafoane care purifică activ aerul

Daca am în apartament un perete exterior pe care a apărut mucegai voi remedia problema daca acopăr cu Rigitherm®?

Mucegaiul apare ca urmare a condensului pe suprafețele reci ale peretelui dinspre exterior (cu o izolație termică insuficientă) a unui volum mare de vapori în spațiul camerei cu încălzire redusă. Condensul se reduce prin încălzirea spațiului şi prin ridicarea grosimii termoizolației peretelui.

După remedierea corespunzătoare a suprafețelor afectate (curățare suprafață, eliminare exfolieri, etc.), placarea (prin lipire cu adeziv) cu plăcile Rigitherm® conferă:

  • termoizolație suplimentară;
  • un finisaj interior gata-de-utilizare impecabil;
  • o probabilitate foarte scăzută ca problemele să reapară pe suprafața "caldă" a peretelui finisat cu Rigitherm®.

 

Încălzirea corespunzătoare şi ventilarea spațiului (aerisire, păstrare umiditate moderată) este recomandată în continuare.

Termoizolarea la interior şi mucegaiul

Se chituiesc toate straturile de placă?

Da! Pentru obținerea performanțelor de izolare fonică şi protecție la incendiu (pentru care sistemul a fost verificat) este obligatorie chituirea rosturilor la toate straturile de plăci din gips-carton din alcătuirea unor suprafețe pentru pereți,  placări de pereți sau plafoane suspendate.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Se armează rosturile la fiecare strat de placă?

Armarea rosturilor dintre plăcile din gips-carton cu una dintre benzile de armare recomandate se face doar la stratul care urmează să fie finisat.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Se finisează toate straturile de placă?

Umplerea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton se face la fiecare strat. La ultimul strat de placare se va finisa în funcție de nivelul de calitate al finisajului dorit (Q1-Q4), conform proiectului. (Vă rugăm să consultați Ghidul de verificare şi recepție a lucrărilor de montaj uscat GE059-2016.)

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Rosturile cu muchii tăiate se prelucrează?

Da! Se vor prelucra rosturile tuturor muchiilor tăiate ale plăcilor din gips-carton (rezultate fie la tăierea din fabricație, fie la debitarea materialelor la dimensiuni), în vederea obținerii unei îmbinări corecte între plăci, conform recomandărilor din Ghidul de verificare şi recepție a lucrărilor de montaj uscat GE059-2016 (șanfrenare în unghi de 450, pe două treimi din grosimea plăcii).

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Pot fixa montanții CW de șinele de ghidaj UW cu șuruburi?

Pentru a da posibilitatea dilatării profilelor CW în acord cu variațiile termice la care este supus peretele nu sunt permise îmbinări fixe şi rigide între montanții CW şi profilele UW cu șuruburi auto perforante.

Profilele CW, tăiate mai scurt decât înălțimea încăperii cu 1-2 cm, glisează în șina de ghidaj superioară, acolo unde sunt necesare racorduri elastice (de preluare a săgeții/deformațiilor planșeului). Pentru păstrarea la poziție a profilelor verticale CW pe parcursul montajului, acestea se pot  sertiza (cu cleștele de sertizat) doar la partea inferioară a peretelui.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Trebuie neapărat să folosesc banda de etanșare pe profilele perimetrale UW şi CW sau UD?

Pentru a satisface cerințele pentru care sistemele de gips-carton au fost concepute, banda de etanșare are un rol foarte important în ceea ce privește izolarea acustică, rezistența la foc, izolarea termică. Prin urmare, utilizarea benzii de etanșare pe profilele perimetrale UW, CW şi UD este obligatorie acolo unde sistemele de gips-carton vin în contact cu structura de rezistență sau cu părțile masive (pereți) ale clădirii.  Banda de etanșare este din vată bazaltică incombustibilă în cazul pereților sau plafoanelor rezistente la foc şi doar elastică pentru etanșare la montajele care nu au cerință de a rezista la foc.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

La sisteme cu rezistență la foc pot folosi banda de etanșare din PE (polietilenă expandată)?

NU! Aceste sisteme de rezistenţă la foc obțin performanța dorită şi prin aportul etanșeizării perimetrale cu material incombustibil, cu înaltă rezistență la topire, etc. Exemplu: benzi din vată bazaltică pre-tăiate la dimensiunea tălpii profilelor UW.

Pereți şi plafoane rezistente la foc

Cât rezistă la foc o placă antifoc (Rigips® RF) de 12,5 mm?

Ȋn documentațiile de specialitate există o diferență între termeni: rezistenţă la foc şi reacție la foc. Placa Rigips® RF de 12,5 mm pentru protecție la foc este concepută a avea o reacție la foc încadrată în clasa A2 (clasa A1 şi A2 - total incombustibilă, nu ia foc, nu întreține arderea, nu degajă fum sau picături arzânde, etc.), aflându-se în cea mai bună categorie cunoscută în prezent. Rigips® RF de 12,5 mm are o compoziție a miezului de ipsos special creată, aport de fibră de sticlă şi aditivi specifici, obținându-se un comportament la foc superior unei plăci din gips-carton obișnuite.

Placa  nu contribuie în mod activ la stingerea flăcării, astfel că este greșit să spunem că placa Rigips® RF este de tip „antifoc”.

Placa Rigips® RF de 12,5 mm este o componentă esențială în cadrul sistemelor (soluțiilor) cu rezistență la foc (placări, pereți, plafoane, etc.), unde, alături de întreaga alcătuire de sistem testat, își aduce aportul la obținerea performanțelor cuprinse între EI 30* şi EI 240* (minute). (*Încadrări cf. standardului european pentru testări la foc).

Pereți si plafoane rezistente la foc

Pot utiliza o singură bridă pe montant la tencuiala pe bride montată pe un perete de 2,5 m înălțime?

Nu se poate utiliza o singură bridă, ci minim 3 pentru a prinde câte un profil vertical de peretele suport.

Execuția placărilor uscate cu plăci din gips-carton

Care sunt distanţele maxime la care se fixează șuruburile la plafoane?

Ȋn conformitate cu GE 059/2016-Ghidul privind recepția lucrărilor de montaj, distanțele maxime între șuruburi pentru o placare într-un singur strat şi pentru stratul exterior, în cazul realizării unei placări multistrat, este de 17 cm. Distanțele maxime între șuruburile din straturile interioare ale placării multistrat nu vor depăși 40 cm.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Ȋn cazul unui plafon suspendat pot pune profilele de montaj la distanţa de 60 cm similar ca la pereți şi tencuieli?

Ȋn cazul unui plafon suspendat nedemontabil, profilele de montaj (rândul secundar de profile al structurii duble) se dispun de regulă la interax maxim de 50 cm atunci când prinderea plăcilor se face transversal pe direcția lor sau la maxim 40 cm atunci când prinderea plăcilor se face longitudinal.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Ce tipuri de dibluri trebuie să folosesc la un plafon pentru prinderea tijelor sau pieselor Nonius de planșeu?

Pentru prinderea tijelor sau pieselor Nonius de un planșeu, în cazul unui plafon suspendat, se vor folosi dibluri compatibile cu stratul suport. Ȋn cazul planșeelor din beton, acestea vor fi de regulă dibluri metalice Rigips® DN6, corespunzătoare sarcinilor mai mari – prevăzute la plafoane cu suspendare tip Nonius.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

La plafoane se poate poziționa elementul de suspendare în zona de prelungire a profilului CD?

Nu se va suspenda plafonul în zona de prelungire a profilelor CD. Ancora va fi plasată într-o zonă de profil continuu, în limitele permise de rețeaua punctelor de suspendare.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

La ce distanțe trebuie prevăzute rosturi de dilatare la pereți, tencuieli uscate şi plafoane realizate cu plăci din gips-carton?

Conform GE 059/2016-Ghidul privind recepția lucrărilor de montaj, în cazul pereților, placărilor şi plafoanelor realizate din gips-carton, rosturile se prevăd la o distanță de maxim 15 m şi preiau întotdeauna rosturile de dilatare sau de tasare ale structurii de rezistență.

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Cum pot intra in posesia Agrementului Tehnic pentru montajul unui sistem Rigips® cu rezistenţă la foc?

Agrementul Tehnic se va acorda în formă exclusiv integrală, conform legislației. Pentru a obține acest document, vă rugăm să contactați un reprezentant de vânzări al Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit. Ȋn acest fel, veți  putea  beneficia de toate informațiile corecte şi complete în alegerea d-voastră, atât în proiect şi achiziție, cât şi în execuție şi utilizare.

Analiza preliminară, specificația dumneavoastră din proiect, iar apoi achiziția şi punerea în operă trebuie să respecte Agrementul Tehnic (ex. tip produse, particularități, condiții de montaj, etc.).

Certificări de calitate, agremente

Pot primi Agrementul dacă montez un sistem rezistent la foc cu plăci de la Rigips Business Unit, dar cu profile de la alt producător?

Pentru a încuraja calitatea execuției sistemelor Rigips®, compania Saint-Gobain Construction Products Romania – Rigips Business Unit își rezervă dreptul de a oferi Agrementul Tehnic personalizat (cu datele proiectului) doar acelor constructori care fac dovada achiziției componentelor întregului sistem Rigips® pus în operă (factură, foto, etc.).

Compania Saint-Gobain nu poate fi făcută responsabilă de calitatea execuției lucrărilor de construcții (conform Legii 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare), această sarcină revenindu-le responsabilului tehnic cu execuția (ca reprezentant al constructorului) şi dirigintelui de șantier (ca reprezentant al beneficiarului).

Pereți şi plafoane rezistente la foc

Pentru realizarea unor sisteme de gips-carton pot utiliza plăci de 9,5 mm sau profile cu grosimea de 0,45 mm?

Plăcile din gips-carton de 9,5 mm grosime nu sunt listate în prezent în soluțiile standard din Catalogul de soluții Rigips®. Utilizarea acestora şi tipul de aplicații reprezintă opțiunea d-voastră personală (ex.: scafe de lumină la plafoane sau pereți, ancadramente la uși sau ferestre, profile în relief, etc.).

Profilele metalice de 0,45 mm grosime nu sunt în prezent listate ca opțiunile companiei noastre în montajul cu plăci din gips-carton, sistemele Rigips® vizând performanțe la standarde ridicate în ceea ce privește siguranța, stabilitatea şi rezistența montajelor, dar şi aspectul economic al investiției. Costurile sistemului cresc odată cu  numărul profilelor subțiri utilizate.  

Pentru a obține performanțele dorite la protecție la foc, izolare acustică, stabilitate mecanică, izolare termică, așa cum sunt definite în Catalogul de soluții Rigips®, recomandăm să utilizați plăcile, profilele şi accesoriile ce poartă semnul de marcă al companiei (ex. Rigips®).

Execuția pereților şi plafoanelor cu plăci din gips-carton

Cum pot contacta un consultant pentru o soluție tehnică (ex. montajul unui perete antifoc)?

Divizia noastră acordă consultanță tehnică în mod gratuit pentru firmele de proiectare sau de construcții. Pentru aceasta, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail office.rigips@saint-gobain.com sau să ne contactați la unul din numerele noastre de telefon: (+4) 021 207 57 50 sau (+4) 021 207 57 51. 

Cum contactez un reprezentant Rigips?

Unde găsesc Certificatul de calitate pentru produs?

Pentru punerea pe piață a produselor solicitate în CE din care facem parte, „certificatul de calitate” a fost înlocuit, conform legislației în vigoare, cu documente de calitate, după urmează:

  • Declarația de Performanţă (DoP – dacă produsul a fost realizat în baza unui standard armonizat) sau  
  • Declarația de conformitate (dacă produsul se comercializează în baza unui Agrement tehnic românesc).

Acestea pot fi accesate pe site-ul www.rigips.ro în secțiunea „Biblioteca tehnică” sau solicitate fie pe e-mail la office.rigips@saint-gobain.com, fie la telefon (+4) 021 207 57 50 / (+4) 021 207 57 51.      

Certificări de calitate, agremente

Am aplicat în straturi succesive produsul pe perete (ex. ipsos pentru gletuire  / tencuire): un strat în aprilie, un strat în mai, unul în iunie, acum se aude ciudat când ciocănesc în perete…

Ȋn cazul operațiunilor succesive de aplicare a produsului la intervale mari de timp, desprăfuirea, uscarea, amorsarea devin obligatorii. Dacă suprafața se exfoliază sau prezintă semne de degradare (fisuri sau crăpături), aceasta trebuie remediată. Straturile aplicate succesiv se execută de pe o zi pe alta, cu verificarea în prealabil a etapelor de întărire şi uscare, în funcție de temperatura mediului de lucru, curenți de aer sau alte procese umede din interior.

Execuția finisajelor cu tencuieli şi gleturi

Am aplicat Rigips® SUPER Top în strat de 5 mm şi produsul a prezentat „întoarceri”.

Grosimea maximă de aplicare a produsului Rigips® SUPER TOP este de 1 mm, iar aplicarea lui în straturi mai groase poate duce la „întoarceri de material”. Vă rugăm să consultați rețetele de preparare şi instrucțiunile de aplicare inscripționate pe ambalajul produsului sau să contactați un reprezentant Saint-Gobain, accesând secțiunea „Contact” de pe www.rigips.ro .

Execuția finisajelor cu tencuieli şi gleturi

Ce  plăci rezistă la foc 3 ore?

Rezistența la foc se referă la un sistem cu mai multe componente şi nu doar la un singur produs. Plăcile intră în componența sistemului, a soluției tehnice complete. Ȋn funcție de tip şi caracteristici putem recomanda sisteme care să reziste la foc 3 sau 4 ore.

Pereți şi plafoane rezistente la foc

Aveți agrement pentru plăci?

Atât plăcile din gips-carton, cât şi celelalte tipuri de plăci comercializate de Rigips  Business Unit, sunt produse în conformitate cu standarde europene armonizate. În calitate de membru UE, aceste standarde au fost adoptate şi de țara noastră, standarde în baza cărora produsele primesc marcaj CE, putând fi astfel puse pe piață. Standardele au înlocuit agrementele pentru multe produse din construcții.

Legislația europeană transpusă şi la nivel național prin regulamentul 305/2011, cu completările şi modificările ulterioare, obligă ca pentru aceste produse documentul însoțitor al lor să fie "Declarația de Performanță", nu agrementul tehnic care este obligatoriu doar pentru comercializarea produselor pentru care nu există standard european armonizat.  

Certificări de calitate, agremente