Principii de acțiune și conduită

5 PRINCIPII DE CONDUITA:

 

ANGAJAMENT profesional

Angajamentul profesional inseamna mobilizarea la cea mai buna capacitate a cunostintelor si know-how-ului individual si formarea profesionala continua. Este nevoie de un deosebit angajament personal si de disponibilitate fata de indeplinirea sarcinilor incredintate, precum si fata de dobandirea cunostintelor necesare pentru postul ocupat. Aceasta implica contributia concreta a fiecarei persoane la respectarea mediului, sanatatii si securitatii muncii.

 

RESPECT fata de ceilalti

Respectul fata de ceilalti este o conditie absolut necesara pentru dezvoltarea individuala si profesionala a fiecarei persoane. Acesta se aplica in tot Grupul, la nivel mondial.

Implica respectarea pluralismului si a culturilor, precum si deschiderea fata de oamenii de orice origine. Acesta este exprimat prin capacitatea de a asculta, de a se informa, de a formula explicatii si de a dialoga.

 

INTEGRITATE

Impune fiecaruia respectarea riguroasa a probitatii in activitatea sa profesionala. Ea nu permite nici un fel de compromisuri intre interesele personale si cele profesionale, nici in cadrul Grupului, nici in relatiile cu partenerii externi, oricare ar fi practicile locale.

Pentru anumite categorii de personal se stabilesc reguli detaliate de conduita, in cazul in care acest lucru este impus de natura responsabilitatilor acestora.

 

LOIALITATE

Este obligatia de a avea un comportament corect in relatiile cu superiorii, colegii, colaboratorii si partenerii externi.

Se interzice indeosebi urmarirea unor scopuri personale care ar putea veni in contradictie cu obiectivele vizate de societate sau de Grup.

Ea presupune respectarea ordinelor si regulilor interne societatii si Grupului.

 

SOLIDARITATE

Se bazeaza pe spiritul de raspundere al fiecaruia in mediul sau profesional, pentru a inlatura atitudinile individualiste si a valorifica munca in echipa si aportul fiecarei persoane.

Incurajeaza munca in echipa si scoate in evidenta cele mai bune calitati ale fiecaruia, in vederea atingerii obiectivelor companiei si ale Grupului.

Ea respinge modurile de desfasurare si administrare a unor activitati care ar putea privilegia interesele personale in defavoarea intereselor societatii sau Grupului.

 

 

4 PRINCIPII DE ACTIUNE:

 

RESPECTAREA LEGII

Toate companiile Grupului trebuie sa respecte legile si reglementarile in vigoare in tarile in care isi desfasoara activitatea. Este necesara o atentie deosebita pentru cele descrise mai jos:

Se interzice efectuarea oricaror activitati care ar putea incalca normele de drept privind concurenta.

Societatile din Grup se abtin de la orice forma de finantare a partidelor si activitatilor politice, chiar daca legislatia locala permite acest lucru.

De asemenea, se respinge orice forma de coruptie activa sau pasiva, atat in tranzactiile pe plan intern, cat si in cele pe plan international.

Se interzice utilizarea deliberata a eventualelor lacune sau lipsuri din legile sau reglementarile in vigoare in folosul propriu, in cazul in care acest fapt se indeparteaza de practicile Grupului.

 

RESPECT FATA DE MEDIU

Societatile din cadrul Grupului se inscriu intr-un demers activ de protectie a mediului.

Ele aplica un model de gestiune a unitatilor, oriunde ar fi amplasate acestea, care permite fixarea unor obiective masurabile privind performantele de mediu, precum si evaluarea si controlul periodic  al acestor performante.

Societatile au ambitia de a aduce principalii indicatori pertinenti pentru performantele de mediu ale unitatilor proprii la nivelul indicatorilor specifici unitatilor eficace comparabile din cadrul Grupului, desi acest lucru presupune uneori depasirea cerintelor legislatiei locale.

 

RESPECTAREA SECURITATII SI SANATATII MUNCII

Societatile din cadrul Grupului se angajeaza sa adopte masurile necesare in vederea asigurarii celei mai bune protectii in domeniul sanatatii si securitatii muncii.

Societatile isi definesc politica de prevenire a riscurilor si vegheaza asupra aplicarii si controlului aplicarii acesteia. Ele aplica aceasta politica atat fata de proprii angajati cat si fata de angajatii subcontractantilor care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor Grupului.

Ele au ambitia de a aduce principalii indicatori de performanta ai unitatilor lor in domeniul sanatatii si securitatii muncii la nivelul indicatorilor specifici unitatilor eficace comparabile din cadrul Grupului - chiar daca acest lucru presupune uneori depasirea prevederilor legislatiei locale in vigoare.

 

RESPECTAREA DREPTURILOR ANGAJATILOR

Societatile din cadrul Grupului vegheaza cu scrupulozitate asupra respectarii drepturilor angajatilor. Ele promoveaza dialogul social activ.

In plus, si fara limitare, acestea trebuie sa respecte urmatoarele reguli, chiar daca nu sunt prevazute de legislatia locala in vigoare :

Intr-o maniera nelimitativa, si chiar daca acest lucru este permis de legislatia locala, se interzice utilizarea muncii fortate, a muncii obligatorii sau a muncii copiilor, in mod direct sau indirect, sau prin intermediul subcontractantilor, in cadrul lucrarilor pe care le desfasoara in unitatile Grupului.

Se interzice practicarea oricarei forme de discriminare fata de angajati, la recrutare, la angajare, pe parcursul sau la incheierea relatiilor de munca.