Academia Tehnică Saint-Gobain
page-header-bg

Academia Tehnică Saint-Gobain

La Saint-Gobain, încurajăm excelența în execuția lucrărilor de construcții și suntem pasionați de creșterea calității spațiului construit. De aceea, ne implicăm activ în educarea și creșterea nivelului de cunoștințe și aptitudini ale viitorilor specialiști, investind continuu în formarea profesională a acestora pentru a ține pasul cu reglementările legale și metodele moderne de construcție. Deoarece domeniul construcțiilor și metodele de punere în operă se află într-o continuă evoluție, nevoia dezvoltării cunoștințelor și competențelor celor care lucrează cu materialele de construcții s-a impus ca o cerință obligatorie pentru promovarea celor mai bune practici în acest domeniu dinamic și inovator.

 

Creșterea nivelului de cunoștințe și aptitudini ale celor care lucrează în domeniul construcțiilor este esențială pentru construirea clădirilor mai sigure, mai confortabile și mai performante, folosind metode moderne de construcție care îmbunătățesc confortul, starea de bine și viața de zi cu zi a ocupanților.

 

Astfel, în 2015 au fost puse bazele Academiei Tehnice, de la înființarea căreia specialiștii Saint-Gobain au oferit numeroase cursuri teoretice și practice acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC) pentru montatori și constructori, precum și alte tipuri de cursuri destinate nevoilor clienților noștri - distribuitori, studenți și alte grupuri interesate.

Notă

 

Saint-Gobain România este autorizată de către Comisia de Autorizare a Autorităţii Naţionale pentru Calificări să organizeze programe de formare profesională pentru ocupaţia „Montator pereţi și plafoane din gips-carton”, cod N.C./COR 7134.2.2, având numărul de ordine 40/3726/09.06.2022 în Registrul Naţional al Furnizorilor de formare profesională a adulţilor. În urma examenului absolvit cu notă de trecere, fiecare participant primește o diplomă de calificare acordată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, această diplomă având regimul actelor de studii.

UNDE SE AFLĂ CENTRELE DE INSTRUIRE?

Centrele de instruire autorizate se află la București și Ploiești, unde sunt susținute cursuri după cum urmează:

MODULE TEORETICE

Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, cod 014459, București, România

MODULE TEORETICE ȘI PRACTICE

Strada Mihai Bravu nr. 233, Ploiești, jud. Prahova

De asemenea, venim în sprijinul cursanților noștri, oferindu-le acestora posibilitatea desfășurării pregătirilor teoretice și practice pentru o mare parte din cursul de calificare, chiar pe șantierele unde aceștia își desfășoară activitățile.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

CURSURI DE CALIFICARE PENTRU OCUPAȚIA „MONTATOR PEREȚI ȘI PLAFOANE DIN GIPS-CARTON”

La Academia Tehnică Saint-Gobain, cu centrul de instruire autorizat la Ploiești, organizăm cursuri de calificare (cu durata de 720 ore), acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC) pentru ocupația „Montator pereți și plafoane din gips-carton” (cod COR 7134.2.2).

 

În urma examenului absolvit cu notă de trecere, fiecare participant primește o diplomă de calificare acordată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, această diplomă având regimul actelor de studii.

Notă

 

Programul autorizat ANC, cu module teoretice şi practice, axate pe competenţele din standardul ocupaţional pentru ocupaţia „Montator pereţi şi plafoane din gips-carton”, poate fi accesat în limita numărului de cursanţi şi a cursurilor programate.

CE COMPETENȚE DOBÂNDESC ÎN URMA CURSURILOR?

În cadrul cursurilor, se urmărește dezvoltarea diverselor competențe pentru ocupația „Montator pereți și plafoane din gips-carton”, așa cum sunt stipulate în standardul ocupațional:

FUNDAMENTALE

Desfășurarea activității de echipă;

Identificarea sarcinilor și planificarea activității;

Comunicare interactivă la locul de muncă;

Efectuarea unor calcule matematice simple.

GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE

Aplicarea NTSM și PSI;

Întocmirea necesarului de materiale utilizate în montajul pereților și tavanelor din gips-carton;

Aplicarea procedurilor tehnice de execuție și control a calității.

SPECIFICE OCUPAȚIEI

Stabilirea procedeului de placare;

Pregătirea operației de montare;

Efectuarea lucrărilor de placare la pereți;

Efectuarea lucrărilor de placare la plafoane;

Finisarea rosturilor.

CUM MĂ ÎNSCRIU?

Pentru preînscriere, ne puteți contacta pe e-mail la office.rigips@saint-gobain.com sau telefonic la 021 207 57 50 / 021 207 57 51.

După înscriere și încheierea unui contract de formare profesională, cursanții beneficiază de:

 • Instruire pe teme SSM;
 • Echipament specific pentru desfășurarea activității practice;
 • Suport de curs;
 • Broșuri informative și fișe de lucru;
 • Diplome eliberate de Autoritatea Națională de Calificare, după ce cursantul promovează examenul de absolvire a cursului.

Important

 

Programul de calificare poate fi parcurs în întregime sau pe grupe de competențe. Detalii la office.rigips@saint-gobain.com.

CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • cerere înscriere curs completată și semnată;
 • copie CI;
 • copie certificat de naștere și certificat de căsătorie în cazul schimbării numelui la modificarea stării civile;
 • copie diplomă de învăţământ (ultimul nivel absolvit), dar minimum absolvent 10 clase;
 • aviz de la medicul de familie sau medicina muncii cu menţiunea „apt”;

Notă: Documentele utilizate pentru derularea cursurilor sunt prevăzute în legislația aferentă și sunt obligatorii.

CARE ESTE DURATA STAGIULUI DE PREGĂTIRE ȘI CUM SE DESFĂȘOARĂ?

 • 720 ore (240 teorie + 480 practică)

 

Orele de curs de teorie şi practică se vor desfăşura după cum urmează: 

 • 680 ore se vor desfăşura în şantierele unde echipele de cursanţi îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de colaborare încheiat între Saint-Gobain şi angajatorul cursanţilor; 
 • 40 ore se vor desfăşura în centrul nostru de instruire din Ploieşti. 

Pe perioada derulării cursului, participanţii la curs vor întocmi un proiect didactic sub îndrumarea lectorilor cursului, proiect ce va fi realizat pe baza lucrărilor, pe care ei le execută în şantiere.

Notă: Costurile aferente cazării şi deplasării la centrul de instruire pe perioada desfăşurării cursului, inclusiv a examenului, vor fi suportate de către cursanţi sau de către angajatorul acestora, după caz.

CUM SUSȚIN EXAMENUL PENTRU OBȚINEREA DIPLOMEI?

Pentru obţinerea diplomei, prezenţa la curs, realizarea proiectului didactic, precum și susținerea examenului sunt obligatorii. Examenul se va desfăşura în cadrul centrului nostru de instruire din Ploieşti şi va consta într-o probă teoretică și o probă practică, având durata de o zi, neinclusă în stagiul de pregătire. 

Comisia de examinare va fi formată din doi reprezentanţi de la Autoritatea Naţională a Calificărilor şi un reprezentant Saint-Gobain.

AT

Diplomele de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice și poartă antetul a două ministere: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale. (*OG 129/2000, cu completările și modificările ulterioare)

Diplomele de absolvire au regimul actelor de studii.

CURSURI DE SCURTĂ DURATĂ

Aceste module se adresează clienţilor distribuitori și antreprenori în construcţii.

Academia Tehnică Saint-Gobain are în programa educaţională și module scurte, de câteva ore (2, 4, 8 ore etc.), pe diverse teme, pentru o audienţă largă. 

A. CURSURI TEORETICE ȘI PRACTICE

1. Izolarea faţadelor, planșeelor și podurilor

(curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme de izolare termică la interior în montaj uscat;
 • Sisteme ETICS;
 • Sisteme de izolare pentru faţade ventilate;
 • Sisteme de izolare pentru pardoseli cu șape flotante;
 • Sisteme de izolare pentru poduri și mansarde.

 

2. Realizarea pereţilor și a tencuielilor în montaj uscat

(curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme de pereți de compartimentare și tencuieli uscate cu plăci din gips-carton;
 • Sisteme de pereți de compartimentare și tencuieli uscate cu plăci speciale;
 • Instrumente de calcul al ofertelor: ARCOS.

 

3. Realizarea plafoanelor false

(curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme de plafoane cu plăci din gips-carton;
 • Sisteme de plafoane cu plăci acustice din gips-carton;
 • Sisteme de plafoane casetate;
 • Instrumente de calcul al ofertelor: ARCOS.

 

4. Sisteme şi soluţii pentru finisarea planșeelor şi pereţilor

(curs teoretic și practic cu durata de 1 zi, organizat la Ploiești):

 • Sisteme de tencuieli și gleturi pentru pereţi;
 • Sisteme de aplicare a placajelor ceramice: adezivi, chituri;
 • Hidroizolaţii;
 • Soluţie de realizare a șapelor.

B. CURSURI TEORETICE

1. Acustică 

(curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la Ploieşti):

 • Noţiuni de acustică;
 • Soluţii pentru izolare fonică;
 • Soluţii pentru tratament acustic .

 

2. Rezistenţă la foc

(curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la Ploieşti):

 • Noţiuni de protecţie la incendiu;
 • Produse și soluţii pentru protecţie la incendiu.

 

3. Eficienţă energetică

(curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la Ploieşti):

 • Noţiuni de eficienţă energetică a clădirilor;
 • Produse și soluţii pentru creșterea eficienţei energetice.

 

4. Sustenabilitate

(curs teoretic cu durata de 2 ore, organizat la Ploieşti):

 • Conceptul de sustenabilitate;
 • Sisteme de certificare pentru clădiri sustenabile;
 • Produse și soluţii pentru clădiri sustenabile.

Notă

 

Aceste module se adresează clienţilor specialiști: arhitecţi, responsabili tehnici cu execuţia (RTE), diriginţi de șantier (DS), manageri de proiect, șefi șantiere etc.