Scop, viziune, misiune

Viziunea Grupului Saint-Gobain

Să fim lider mondial în domeniul construcțiilor ușoare și durabile, îmbunătățind viața de zi cu zi prin soluții de înaltă performanță.
LIDER MONDIAL: Ne propunem să ne continuăm traiectoria de creștere astfel încât să rămânem lider pe majoritatea piețelor noastre. Ne angajăm să inovăm continuu și să fim o referință pentru angajați, clienți, consumatori finali, parteneri.    
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR UȘOARE ȘI DURABILE:  Soluțiile Saint-Gobain reprezintă o alternativă la construcțiile masive. Aceste soluții, prin modul de punere în operă, dar și serviciile asociate oferă mai multă sustenabilitate (emisii reduse de carbon, consum mai mic de resurse, confort mai ridicat...) și mai multă performanță (timp de construcție mai scurt, economii financiare etc. ...). 
Prin această viziune, care dă sens angajamentului nostru de a atinge neutralitatea în materie de emisii de carbon până în 2050, contribuim la efortul global de combatere a schimbărilor climatice, de protejare a resurselor și oferirea de locuințe confortabile și decente. 
ÎMBUNĂTĂȚIND VIAȚA DE ZI CU ZI PRIN SOLUȚII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ: Inventăm soluții durabile și de înaltă performanță care contribuie la îmbunătățirea bunăstării individuale și colective, conservând în același timp planeta pentru generațiile viitoare.

 

Misiunea Saint-Gobain pe piața de materiale de construcții este să construim mai bine pentru oameni și pentru planetă, oferind soluții care asigură durabilitate și performanță, pentru a impulsiona transformarea pieței construcțiilor.

Misiunea Saint-Gobain pe piața de construcții

SĂ CONSTRUIM MAI BINE PENTRU OAMENI: Stare de bine și sănătate.

*STARE DE BINE ȘI SĂNĂTATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR. În cazul beneficiarilor finali, să ajutăm la crearea de condiții mai bune de locuire și mai sănătoase. Starea de bine în interiorul clădirilor se obține printr-un nivel optim de calitate a aerului, printr-o acustică îmbunătățită, prin confort termic ridicat și confort vizual.

*SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PE ȘANTIERE. În cazul specialiștilor care pun în operă soluțiile oferite de noi, să contribuim la condițiile de lucru îmbunătățite și la condițiile de securitate și sănătate în muncă pe șantier prin reducerea expunerii constructorilor la substanțe periculoase.

SĂ CONSTRUIM MAI BINE PENTRU PLANETĂ: Reducerea amprentei clădirii asupra mediului.

*RESURSE & CIRCULARITATE: reducerea consumului de resurse non-regenerabile, reducerea consumului de apă, creșterea duratei de viață și a gradului de utilizare, reducerea reducerea cantității de deșeuri nerecuperate provenite din construcții și demolări

*ENERGIE ȘI CARBON: eficiență energetică ridicată, utilizarea energiilor regenerabile pe scară mai largp, reducerea emisiilor de carbon încorporat.