toggle menu

Despre concurs

PE PLAN NAŢIONAL

SAINT-GOBAIN NATIONAL TROPHY ROMANIA este un eveniment unic, o şansă de afirmare a excelenţei în domeniul construcţiilor, cu recunoaştere în rândul comunităţii de specialişti în construcţii de interioare din România şi o rampă de lansare spre evenimentul international Saint-Gobain Gypsum International Trophy și evenimentul internațional Saint-Gobain Glass International Event.

PE PLAN INTERNAŢIONAL

SAINT-GOBAIN GYPSUM INTERNATIONAL TROPHY 

Eveniment de tradiţie, lansat de către Grupul Saint-Gobain în anul 1998. Premiile din cadrul concursului se acordă pentru excelenţă şi inovaţie în execuţia lucrărilor prin utilizarea produselor pe bază de gips şi a sistemelor aferente. Totodată, competiţia stimulează crearea de soluţii noi care răspund provocărilor momentului:eficienţa energetică, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă. În 2021, a avut loc ediţia cu numărul 12 a competiţiei internaţionale, care s-a desfășurat în format 100% digital. Au concurat 74 de proiecte, din 30 de ţări, fiecare dorind să câștige unul dintre cele 14 premii, din cele 6 categorii de încadrare a proiectelor: gips-carton, ipsos, rezidenţial, non-rezidenţial, inovaţie & sustenabilitate (dezvoltare durabilă),plafoane. România a avut trei proiecte reprezentative pentru utilizarea soluţiilor şi sistemelor Rigips®, care atestă profesionalismul în execuţie a echipelor de constructori:
• British International School, Timișoara (categoria clădiri non-rezidenţiale).
• Centrul Multifuncţional EDEN, Vetiș, jud. Satu-Mare (categoria plafoane).
• Complex Rezidenţial ISHO, Timișoara (categoria clădiri rezidenţiale).
Complexul rezidenţial ISHO, proiectat de Andreescu & Gaivoronski a câștigat Premiul Președintelui Juriului, la categoria clădiri rezidenţiale în cadrul celei de-a 12-a ediţii a Saint-Gobain Gypsum International Trophy.

Ediția din 2022 va prelua dintre proiectele premiate la Saint-Gobain National Trophy pe acelea care îndeplinesc cel mai consecvent criteriile impuse de Saint-Gobain Gypsum International Trophy.

 

SAINT-GOBAIN GLASS INTERNATIONAL EVENT  

Începând cu anul 2022, și Saint-Gobain Glass organizează o etapă internațională, unde reprezentanții proiectelor premiate la Saint-Gobain National Trophy realizate cu produse Saint-Gobain Glass, vor beneficia de o experiență specifică domeniului. Deplasarea în străinătate, într-una din țările Grupului, va permite schimbul de experiență cu omologi și experți din alte țări, participarea la prezentări de proiecte și soluții realizate cu produse inovatoare Saint-Gobain Glass.

CE PROIECTE POT FI ȊNSCRISE ȊN CONCURSUL SAINT-GOBAIN NATIONAL TROPHY ROMANIA

Pot fi înscrise în Concurs toate proiectele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • pentru realizarea lor s-au folosit soluţii Saint-Gobain Construction Products și Saint-Gobain Glass, respectiv: pereţi de compartimentare şi tencuieli uscate, plafoane false fixe şi demontabile, canale de desfumare, ventilaţie, protecţii la foc ale structurilor metalice, şape flotante, lucrări de tencuieli şi gleturi, vitraje etc.
 • vor fi finalizate în anii 2020, 2021 și până la 15 noiembrie 2022;
 • nu au participat la ediţiile anterioare ale concursului Saint-Gobain Rigips Romania National Trophy desfăşurat la nivel naţional sau Saint-Gobain Gypsum International Trophy desfăşurat la nivel internaţional;
 • pentru participarea în cadrul competiţiei Saint-Gobain Gypsum International Trophy, ne rezervăm dreptul să reîncadrăm proiectele conform categoriilor specifice Saint-Gobain Gypsum International Trophy;

Notă importantă: pentru participarea în cadrul competiţiei Saint-Gobain Gypsum International Trophy, proiectul va trebui sa cuprindă și produse din portofoliul Rigips®!

ÎNSCRIEREA ESTE GRATUITĂ!

CATEGORIILE ÎN CADRUL CĂRORA POT FI ÎNSCRISE PROIECTELE

1. Soluţii pe bază de gips-carton

Proiectele din această categorie pot fi spaţiile interioare dintr-o clădire nouă sau dintr-o clădire renovată. Acestea pot varia de la clădiri individuale, de dimensiuni reduse, până la proiecte complexe şi foarte mari, care nu oferă neapărat performanţe specifice unui anumit sector. Se urmăreşte punerea în practică a soluţiilor tehnice pe bază de gips-carton, care înlocuiesc materialele tradiţionale în cadrul construcţiei de pereţi, plafoane şi pardoseli.

 

2. Soluţii pe bază de ipsos

Se includ proiectele în care sunt aplicate produse şi sisteme de finisaje pe bază de ipsos, având ca rezultat suprafeţe remarcabil finisate sau decorate la un nivel de cea mai înaltă calitate, testul suprem fiind planeitatea sau acurateţea în condiţii de iluminare directă. Se vor înscrie atât proiecte în care s-a utilizat ipsosul (ipsos de construcţii, ipsos de modelaj, tencuieli, gleturi) în locul altor materiale tradiţionale, cât şi proiecte în care soluţia a fost placarea cu plăci de gips-carton, indiferent dacă execuţia şi finisarea cu gleturi pe bază de ipsos s-a făcut în mod tradiţional, manual sau mecanizat (cu maşini de tencuit).

 

3. Inovaţie 

Această categorie cuprinde proiectele care oferă soluţii inovatoare, cum ar fi îmbunătăţirea calităţii aerului din interior, folosirea de soluţii clasice într-un mod ieşit din tiparul obişnuit, dar şi proiectele în care s-au folosit metode tehnice de reducere a timpului de punere în operă, având ca rezultat îmbunătăţirea productivităţii, corelată cu un grad ridicat de calitate. Se acordă puncte suplimentare pentru utilizarea tehnologiei BIM.

 

4. Clădiri rezidenţiale

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare și fațade din clădiri noi sau renovate, din sectorul rezidenţial. Acestea pot varia ca dimensiune, de la proiecte mici la proiecte foarte mari, dar trebuie să demonstreze utilizarea într-un mod unic a sistemelor cu performanţe specifice segmentului rezidenţial sau îmbunătăţiri estetice relevante ale pereţilor, plafoanelor,  pardoselilor și vitrajelor.

 

5. Clădiri non-rezidenţiale

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare sau fațade din clădiri noi sau renovate, din sectorul non-rezidenţial: clădiri de birouri, spaţii pentru petrecerea timpului liber, spaţii pentru comerţ cu amănuntul (retail), spaţii din domeniile: educaţie (ex. şcoli), sănătate (ex. spitale, clinici), ospitalitate (ex. hoteluri). Acestea pot varia ca dimensiune, de la proiecte mici la proiecte foarte mari, dar trebuie să demonstreze utilizarea într-un mod unic a sistemelor cu performanţe specifice segmentului non-rezidenţial.

 

6. Plafoane

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare din clădiri noi sau renovate, din orice segment, în care s-au utilizat plafoane Saint-Gobain. Utilizarea plafoanelor din materiale minerale (ex. Ecophon® sau Eurocoustic®) contribuie la creşterea punctajului aferent acestei categorii. Proiectele incluse în această categorie se vor axa pe plafoane, ca elemente fundamentale esenţiale: estetică, durabilitate, acustică, calitatea aerului din interior etc. Tot aici pot fi incluse proiecte în cadrul cărora s-au realizat placări fonoabsorbante ale pereţilor sau plafoane fixe din sticlă (ex. Gyptone®, Rigitone®, Ecophon®, Eurocoustic®).

 

7. Soluţii pe bază de sticlă

Proiectele din această categorie pot fi spaţii interioare/ exterioare din clădiri noi sau renovate, din sectorul rezidenţial sau non-rezidenţial, în care s-au utilizat sticlă Saint-Gobain Glass (sticla cu valoare adăugată). Utilizarea sticlei cu depuneri speciale și sticlei laminate contribuie la creșterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea izolării fonice, securitate și siguranţă, cu control solar și transparenţă maximă. Sunt incluse proiecte la care s-a utilizat Planistar SUN, ce oferă o temperatură perfectă şi lumină ideală indiferent de anotimp; gama COOL-LITE®, ce oferă o înaltă performanţă atât în ceea ce priveşte controlul solar, cât şi în izolare termică; gama STADIP® pentru confort interior și protecţie împotriva rănirii în cazul spargerii, efracţiei, exploziilor și a zgomotului și a razelor UV.

CRITERIILE DE EVALUARE

Evaluarea proiectelor se face pe baza următoarelor criterii:

detalii privind punctajul maxim pe fiecare criteriu, pe fiecare categorie - aici

 

1. Excelenţă în execuţie:

Saint-Gobain Construction Products & Saint-Gobain Glass

 • Calitatea execuţiei, dificultăţi tehnice înainte şi în timpul execuţiei; 
 • Sănătate și securitate pe șantier: îmbunătăţirea condiţiilor de lucru (materiale mai ușoare, unelte ergonomice, echipament protecţie etc.);
 • Reducerea expunerii la substanţe periculoase.

2. Influenţa constructorului/faţadierului:

Saint-Gobain Construction Products

 • Parteneriat cu Saint-Gobain în timpul lucrărilor și implicare în specificaţii și design;
 • Utilizarea produselor inovatoare de la Saint-Gobain Rigips: Habito®, Glasroc® X, X-Ray Protection etc.;
 • Utilizarea de către constructor a altor materiale de construcţii sau sticlă Saint-Gobain pentru obţinerea unor performanţe deosebite (ISOVER, Weber, SG Glass etc.) alături de produse Saint-Gobain Rigips.

Saint-Gobain Glass

 • Parteneriat cu Saint-Gobain în timpul lucrărilor și implicare în specificaţii și design; soluţii Saint-Gobain implementate în timpul lucrărilor;
 • Utilizarea produselor inovatoare de la Saint-Gobain Glass (sticla cu valoare adăugată);
 • Utilizarea de către constructor/faţadier a altor materiale de construcţii Saint-Gobain Construction Products (Rigips, ISOVER, Weber);
 • Păstrarea specificaţiei Saint-Gobain de pe planul arhitectural în procesul de execuţie.

3. Beneficiile proiectului

Saint-Gobain Construction Products
• Sănătate și confort la interior: estetica finisajelor, confort termic, acustică sau calitatea aerului la interior îmbunătăţite.

Saint-Gobain Glass
• Sănătate și confort la interior: confort termic, vizual și acustic; siguranţă, securitate și protecţie solară.

Saint-Gobain Construction Products & Saint-Gobain Glass
• Impact redus al clădirii asupra mediului: economie de energie, emisii reduse de CO2, circularitatea resurselor, certificări LEED/BREEAM etc.

4. Calitatea prezentării:

Saint-Gobain Construction Products & Saint-Gobain Glass
• Fotografii/desene/claritatea expunerii prezentării.

PREMIILE ȘI CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI

ETAPA 1 – premierea câștigătorilor în anul 2022

Premiile vor consta într-o diplomă, trofeu și premii în obiecte pentru fiecare categorie de câștigători. Fiecare premiu va consta în 2 obiecte similare, dintre care 1 obiect va fi acordat constructorului / faţadierului și 1 obiect va fi acordat arhitectului.


ETAPA 2 – premierea câștigătorilor în anul 2023

Premiile vor consta în vizite în străinătate în ţări în care grupul operează pentru fiecare categorie de câștigători. În cadrul Concursului vor fi acordate, conform criteriilor,următoarele premii:
• 3 premii constând in vizite a câte 4 persoane pentru proiectele câștigătoare alese din cadrul celor care cuprind produse ale Saint-Gobain Glass; cele 4 persoane vor proveni din echipele reunite ale constructorului/ faţadierului și biroului de arhitectură.
• 3 premii constând in vizite a câte 2 persoane pentru proiectele câștigătoare alese din cadrul celor care cuprind produse ale Saint-Gobain Construction Products; cele 2 persoane vor proveni din echipele reunite ale constructorului și biroului de arhitectură.

O vizită în străinătate cuprinde următoarele servicii:
• Bilete de avion pe ruta aleasă, cazare pentru perioadandeplasării, mese aferente - pensiune completă, transferuri între punctele de interes;
• Întâlniri și evenimente cu scopul realizării unor schimburi de experienţă între participanţi și omologi ai acestora din alte ţări și asistarea la prezentări despre proiecte și soluţii Saint-Gobain;
Demersurile logistice vor fi planificate, contractate și decontate de către Saint-Gobain România.
Premiile Concursului propuse pentru proiecte realizate cu produse de la Saint-Gobain Glass și premiile Concursului propuse pentru proiecte realizate cu produse de la Saint-Gobain Construction Products nu sunt cumulative. Pragul de la care se consideră că un proiect poate intra pe lista scurtă de jurizare trebuie să fie de minim 70 puncte.
Niciunul dintre premiile Concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

Desemnarea câștigătorilor

Desemnarea câştigătorilor se va efectua de către juriul de specialitate, care va evalua proiectele conform criteriilor menţionate în Anexa 1, pe baza informaţiilor furnizate de Participanţi privind proiectele înscrise în concurs.  Juriul de specialitate va fi format din 5 persoane, din care 4 persoane angajate ale Organizatorilor şi 1 expert independent, numele acestora urmând a fi făcute publice în cursul lunii noiembrie 2022.
În urma acestei evaluări se va decide câte un câştigător pentru fiecare categorie. Juriul va evalua proiectele în conformitate cu criteriile din Anexa 1 şi va desemna câştigătorii cu procedurile şi metodele de evaluare prestabilite. Deciziile Juriului sunt finale şi nu pot fi contestate.

 

Validarea câștigătorilor, acordarea premiilor și publicarea câștigătorilor

Ulterior desemnării câştigătorilor Concursului potrivit mecanismelor de selecţie descrise mai sus, corespunzătoare fiecărei categorii în parte, Organizatorii vor proceda la validarea câştigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs.
Organizatorii nu pot fi ţinuti responsabili pentru cazul în care un Participant desemnat câştigător nu poatefi contactat din cauza datelor de contact incorecte/incomplete, acesta fiind invalidat automat. Lista finală a câştigătorilor concursului se va afişa pe site-ul www.rigips.ro și https://ro.saint-gobainbuilding-glass.com/ro, în secţiunea special dedicată National Trophy.

 

Intrarea în posesia premiilor

Premiile vor fi acordate la o dată și într-un format decis de Organizatori, în cadrul unui eveniment special organizat la începutul anului 2023, cu scopul de a anunţa rezultatele concursului și, respectiv, de a decerna diplomele și premiile către participanţi. În cazul în care oricare dintre câştigătorii Concursului se află în imposibilitatea de a se deplasa, premiul va fi înmânat unei persoane împuternicite de câştigător.
Organizatorii sunt absolviţi de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de aceasta.

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Cei care doresc să participe vor transmite un e-mail de informare prin care își anunţă intenţia de participare la adresa info.constructionproducts@saint-gobain.com.
În urma acestui e-mail, organizatorii vor reveni cu detalii despre locaţia virtuală (de tip Sharepoint) unde se vor încărca documentele din Dosarul de participare, începând cu data de 1 Iulie 2022 (ora 00:00:01) şi până la data de 15 Noiembrie 2022 (ora 23:59:59). Toate datele solicitate în formular trebuie completate corespunzător până la data de 15 Noiembrie 2022 (ora 23:59:59).

Atenţie: Formularele incomplete nu vor fi luate în considerare.

REGULAMENT

Concursul se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la acest Concurs se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participanţilor cu privire la clauzele acestuia.

Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor Regulamentului, care poate fi consultat AICI.

CE PRESUPUNE PARTICIPAREA?

Dacă dorești să înscrii un proiect, este necesar să transmiți un E-MAIL DE INTENȚIE către info.constructionproducts@saint-gobain.com  

standardizat, cu titlul INTENȚIE DE PARTICIPARE LA SAINT-GOBAIN NATIONAL TROPHY

și conținut completat cu datele necesare pentru a vă crea cont

"Doresc să înscriu un proiect. Datele mele de contact sunt
*Adresa de e-mail ....................
*Telefon ....................................
*Nume prenume ........................
*Reprezentant Saint-Gobain cu care lucrez ......................"

Pe baza adresei tale de e-mail și a adresei de e-mail a colegului nostru din Saint-Gobain, vom crea un spațiu personalizat cu acces restricționat pentru a încărca documente (fotografii. formulare etc.).

Vei primi un link de tip sharepoint și vei încărca următoarele elemente care fac parte din DOSARUL PROIECTULUI - Link SUMAR Dosarul Proiectului - format pdf sau format Excel:

> Formular Descrierea Proiectului - Link format pdf limba RO plus pdf limba EN /  sau format Word limba RO plus Word limba EN (Ambele trebuie completate - și cel de limbă română, și cel de limbă engleză).

> 30 Fotografii (format digital, rezolutie mare 800 pixeli, min. 300 dpi, min. 4-6 Mb, format JPEG sau EPS, CMYK, full bleed):

 • 10 poze la interior din timpul procesului de execuţie (din care să reiasă faza lucrărilor, detalii de desfăşurare a lucrărilor, utilizarea materialelor Saint-Gobain), din care 5 poze de detaliu din timpul procesului de execuţie (din care să reiasă utilizarea materialelor Saint-Gobain);
 • 10 poze la interior după încheierea procesului de execuţiedin care 5 poze de detaliu după încheierea procesului de execuţie;
 • 10 poze cu exteriorul clădirii din care: 1 poză din timpul montajului (ex. execuția montării vitrajelor etc.) + 2 poze exterior panoramic cu accent pe vitrajul de pe fațadă + 1 poză de detaliu (ex. surprinderea vitrajelor de aproape etc.) + 6 poze generale la exterior (ex. fațada clădirii, peisagistica etc.)

>Lista soluţiilor tehnice și a materialelor utilizate în cadrul Proiectului (din portofoliul Organizatorilor);


>Opțional, alte materiale relevante pentru a explica detaliile despre soluţiile din Proiect:

 •  planuri şi detalii de proiectare (pot fi: proiectul de arhitectură, planuri şi desene, detalii tehnice în format JPG, PDF sau pe USB Memory Stick);
 •  planuri sau desene create de Constructor/Faţadier (dacă au fost necesare).

>Acorduri de înscriere în concurs şi folosire a informaţiilor pentru promovarea proiectului:

CAZUL I

Dacă anterior înscrierii există acord scris (pe formular sau pe e-mail oficial) dat de către participanții la Proiect (arhitect /designer de interior, fotograf, proprietar al clădirii) către Constructorul/Fațadierul care înscrie proiectul în Concurs - se completează doar FORMULAR A și FORMULAR B,
FORMULAR A – Formular de înscriere – acordarea drepturilor de autor, autorizaţie de preluare, utilizare, reproducere a fotografiilor proiectului din partea: arhitectului, proprietarului clădirii, designerului de interior și fotografului. Completat de către Constructor/Fațadier.

link Formular A - format pdf limba RO plus format pdf limba EN sau format Word limba română plus format Word limba engleză


FORMULAR B – Formular pentru drepturile de imagine – Acord cu privire la reproducerea și reprezentarea persoanelor fotografiate sau filmate.*Formularul B se completează nominal de către toți participanții care trimit poza personală spre utilizare alături de detaliile proiectului sau vor participa la evenimente conexe ale Concursului unde vor fi fotografiați".

link Formular B - format pdf limba RO plus format pdf limba EN sau format Word limba română plus format Word limba engleză

La acestea se adaugăDovezile scrise ale acordurilor primite (e-mail oficial sau formular semnat).

CAZUL II

Dacă anterior înscrierii, nu s-a preluat un acord scris de la participanții la Proiect, se completează toate formularele A, B, plus cele necesare dintre C, D și E.

FORMULAR A – Formular de înscriere – acordarea drepturilor de autor, autorizaţie de preluare, utilizare, reproducere a fotografiilor proiectului din partea: arhitectului, proprietarului clădirii, designerului de interior și fotografului. Completat de către Constructor/Fațadier.

link Formular A - format pdf limba RO plus format pdf limba EN sau format Word limba română plus format Word limba engleză


FORMULAR B – Formular pentru drepturile de imagine – Acord cu privire la reproducerea și reprezentarea persoanelor fotografiate sau filmate.*Formularul B se completează nominal de către toți participanții care trimit poza personală spre utilizare alături de detaliile proiectului sau vor participa la evenimente conexe ale Concursului unde vor fi fotografiați".

link Formular B - format pdf limba RO plus format pdf limba EN sau format Word limba română plus format Word limba engleză

 

FORMULAR C - FOTOGRAF - CESIUNEA DREPTURILOR DE AUTOR

link Formular C - format pdf limba RO plus format pdf limba EN sau format Word limba română plus format Word limba engleză

 

FORMULAR D - .PROPRIETARUL CLĂDIRII - AUTORIZAREA PENTRU PRELUAREA, UTILIZAREA ȘI REPRODUCEREA FOTOGRAFIILOR, NUMELUI ȘI DESCRIERII PROIECTULUI

link Formular D - format pdf limba RO plus format pdf limba EN sau format Word limba română plus format Word limba engleză

 

FORMULAR E - ANTREPRENOR/ARHITECT/DESIGNER DE INTERIOR - AUTORIZAREA PENTRU PRELUAREA, UTILIZAREA ȘI REPRODUCEREA FOTOGRAFIILOR, NUMELUI ȘI DESCRIERII PROIECTULUI

link Formular E - format pdf limba RO plus format pdf limba EN sau format Word limba română plus format Word limba engleză

 

Descarcă AICI broșura SAINT-GOBAIN NATIONAL TROPHY 2022 și află toate informațiile utile despre CONCURS