Fabrica de ipsos

cover_fabrica_de_ipsos

Fabrica de ipsos

CALITATEA ȘI EFICIENȚA NE CARACTERIZEAZĂ

Ne mândrim cu distincția de BRONZE obținută încă din 2014 în cadrul World Class Manufacturing – cel mai performant sistem de management al operațiunilor industriale.

Certificări ISO 9001:2015 – Sistemul de Management al Calității

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, în scopul de a satisface cerințele clienților.

Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica de afaceri de zi cu zi a unei companii conferă încredere clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite și cerințele legale și de reglementare, contribuie la eficientizarea activității și creșterea productivității, corelate cu asigurarea resurselor necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global. Pentru certificare, se urmăresc: eficacitatea - datorată îmbu­nătăţirii continue a proceselor, îmbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnolo­giei, satisfacția clienților și a angajatilor, existența unor parteneri certificați ISO 9001 etc.

ISO 9001:2015 introduce termenii de risc și oportunități. Companiile certificate demonstrează că au identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau limitării efectelor acestora asupra capacității sistemului de management al calității de a obține rezultatele dorite.

ISO 14001:2015 - Sistemul de Management de Mediu

Implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015 dovedeşte implicarea companiei în economia și reutilizarea resurselor ecosistemului planetei noastre.

Implementarea unui sistem de management de mediu presupune o preocupare susținută de: reducere a utilizării de materii prime și alte resurse, reducere a consumului de energie, creştere a eficienţei utilizării produselor, proceselor şi serviciilor, reducerea costurilor pentru generarea şi eliminarea deşeurilor, utilizarea resurselor regenerabile, promovarea de produse „prietenoase” cu mediul, cu scopul de a proteja mediul.

ISO 14001:2015 aduce câteva modificări, dintre care menționăm: alinierea termenilor de referință și includerea planificării și controlului, ținând cont de riscuri - ca parte integrantă din auditurile interne.

ISO 45001:2018 - Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

Implementarea unui Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform ISO 45001:2018 permite organizației să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase, prin prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, să elimine pericolele și să minimizeze riscurile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă prin măsuri preventive și proactive eficiente; să gestioneze riscurile și oportunitățile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și să îmbunătățească continuu performanța sistemului de sănătate și securitate ocupațională.

Acest sistem ajută organizația să îndeplinească cerințele legale și alte cerințe.

ISO 50001:2018 - Sistemul de Management Energetic

SR EN ISO 50001:2018 specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (EnMS), al cărui scop este să creeze posibilitatea ca o organizație să urmeze o abordare sistematică pentru a obține îmbunătățirea continuă a performanței energetice, care să includă eficiența energetică, modul de utilizare a energiei și consumul de energie.

Implementarea și certificarea unui sistem de management privind energia ajută compania să reducă emisia de CO2 - gaze cu efect de seră care sunt monitorizate lunar, și să urmărească încadrarea în consumurile normate, identificând variabilele care afectează folosirea și consumul energiei.

ISTORIA NOASTRĂ

 • 1992 - BPB (British Gypsum) - primele prospecțiuni și acțiuni de vânzare - John Spence & Peter Tweedie
 • 1994 - Înființare SC Rigips România - parte a BPB Plc (British Gypsum
 • 1994 - Primele livrări importante (Franța) în România: Proiectele World Trade Centre și Hotel Sofitel
 • 1996 - Cifra de afaceri: 1 milion EUR
 • 1998 - Volum vânzări: 1 milion metri pătrați
 • 1999 - Achiziția SC Gypsum Turda (parte a BPB Plc), cariera de gips Sat Cheia
 • 2000-2002 - Investiții în cariera Cheia
 • 2002 - Fuziune Rigips - Gypsum Turda (Vânzări & Marketing cu Operațiuni Industriale)
 • 2009-2011 - Fuziune Rigips - ISOVER - Weber - PAM => Saint-Gobain Construction Products România
 • 2010-2012 - Investiții tehnologice la Fabrica de Ipsos - Turda
 • 2012-2013 - Sediu administrativ nou + depozit Fabrica de Ipsos - Turda
 • 2014 - Recunoașterea calității operațiunilor industriale: World Class Manufacturing
 • 2014-2015 - Investiție linie nouă de paletizare - împachetare Fabrica de Ipsos - Turda