2 min

Anunt publicitar privind “Decizia etapei de incadrare” - APM Cluj

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L., titular al proiectului "Extindere fabrica de placi de gips-carton si amenajari exterioare”, propus a fi amplasat in Turda, str. Trascaului, nr. 2, jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul "Extindere fabrica de placi de gips-carton si amenajari exterioare”, propus a fi amplasat in Turda, str. Trascaului, nr. 2, jud. Cluj.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fii consultate la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni - joi intre orele 9,00-14,00; vineri intre orele 9,00-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.